De Nationale en de Europese Week van de Sport. 15-24 September.

De NOC*NSF Nationale sportweek ( week van Aikido, ABN) is onderdeel van de Europese Week van de Sport die sinds 2015 elk jaar plaatsvindt. Deze week is een initiatief van de Europese Commissie en heeft als doel om Europeanen bewust te maken van het belang van een actieve levensstijl. Sport en sportief bewegen leveren immers een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Europese burgers.

Aan deze week werkt de Nederlandse Aikido organisatie Shoryukai ook mee. Shoryukai Nederland heet iedereen in Nederland van harte welkom om in deze week vrijblijvend kennis te maken met Aikido.

Het huidige Aikido heeft zijn vorm vooral uit de oude krijgskunst gehaald. Aikido is een moderne en vreedzame vorm van traditionele en oude martiale krijgskunsten verweven met filosofische aspecten.

Aikido Shoryukai Nederland heeft als doel het bevorderen van de beoefening van het Aikikai Aikido volgens de principes van grondlegger Morihei Ueshiba. Om dit doel te bereiken werkt de ASN nauw samen met de Shosenji Dojo in Osaka welke onder leiding staat van de gerenommeerde en zeer gerespecteerd Shimamoto Shihan. De naam Shoryukai is afgeleid van Shosenji, dit is de boeddhistische tempel van Shihan. Het betekend “Federatie van de juiste stroming”.

Aikido als sport inspireert, brengt mensen samen en speelt een belangrijke rol in het vormen van je persoonlijkheid. Aikido bepaalt voor een deel wie je bent, wat je doet en vooral met wie je dat doet. Tijdens de Nationale Sportweek willen we jou en zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van het Aikido en sportief bewegen, ieder op zijn eigen manier.

Aikido geeft je een boost! Wees welkom.

#Aikido #BeActive #sportdoetietsmetjou #shoryukai

De foto van Shimamoto Shihan is gemaakt tijdens een van zijn seminars en laat de techniek tenchinage zien. De foto heeft geen winstmerk en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, voert martial arts uit en tekst

55+ en Aikido

Recentelijk heeft onze Jack de Jongh, met zijn collega’s, een stage verzorgd waarbij hij aandacht heeft gegeven aan de ouder wordende Aikidoka.

Het is voor ons allen bekend dat onze samenleving aan het vergrijzen is en dat de medische technologie ervoor zorgt dat mensen langer blijven leven. Dit fenomeen zien wij ook op de tatami terug dat de aikidobeoefenaar langer door kan en mag trainen maar dat ook mensen op latere leeftijd besluiten om een sport te zoeken die naadloos aansluit op hun behoefte, Aikido!

Jack is een bewegingsexpert die zijn sporen binnen de Nederlandse zorgsector al dubbel en dwars verdient heeft. Belangeloos en vanuit zijn expertise  zet hij zich in om Aikido-docenten en startende docenten die informatie en ondersteuning te geven die zo nodig is om lang en vitaal te blijven Aikido-en.

Binnen deze stage heeft hij zich, samen met zijn collega’s, gericht op welke aikidovaardigheden belangrijk zijn voor de oudere mens, hoe deze veilig kan trainen, welke aanpak nodig is om tot hoge leeftijd door te trainen. En als laatste hoe dojohouders deze doelgroep kunnen bereiken en enthousiasmeren voor Aikido

De stage is met succes door het publiek ontvangen en smaakt zeker naar meer.

Namens de Aikido Shoryukai Nederland bedanken wij Jack de Jongh voor zijn inzet hierin.

Nieuw bestuur ASN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zondag 26 maart j.l. is er door de leden van Akido Shoryukai Nederland een nieuw bestuur gekozen.

Er waren 4 bestuursposities open, hiervoor zijn twee kandidaten gevonden zijnde Joep Coolegem en Ruud van Ginkel.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur zijn de bestuursfuncties verdeeld. Joep Coolegem is unaniem gekozen tot voorzitter. Marco van der Mast zal naast zijn huidige taken als penningmeester ook de rol van secretaris oppakken. Ruud van Ginkel is algemeen bestuurslid en blijft Technisch Directeur.  

ASN Lentestage – 26 maart

Beste leden en geïnteresseerden,

Op zaterdag 26 maart 2023 organiseerde ASN haar jaarlijkse lente stage. Een dag waarop we met elkaar hebben kunnen genieten van onze gezamenlijke passie, Aikido. Dit jaar werden de lessen verzorgd door Peter Floor en Ruud van Ginkel, beiden ervaren en gepassioneerde Aikido-beoefenaars.

De lente stage was een bijzondere gelegenheid om de Aikido-vaardigheden te verbeteren en nieuwe technieken te leren. Bovendien was het een uitgelezen kans om andere leden van de vereniging te ontmoeten en van elkaar te leren.

Ook was er gelegenheid om de officiele overhandiging te laten plaatsvinden van het 5e-dan diploma van Peter Engelsman.

Na de stage vond er een algemene ledenvergadering plaats, waarbij we met elkaar hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar en plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Natuurlijk was er ook gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij willen alle leden van ASN bedanken voor hun deelname aan deze bijzondere dag. Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij de volgende lente stage!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ASN