De Nationale en de Europese Week van de Sport. 15-24 September.

De NOC*NSF Nationale sportweek ( week van Aikido, ABN) is onderdeel van de Europese Week van de Sport die sinds 2015 elk jaar plaatsvindt. Deze week is een initiatief van de Europese Commissie en heeft als doel om Europeanen bewust te maken van het belang van een actieve levensstijl. Sport en sportief bewegen leveren immers een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Europese burgers.

Aan deze week werkt de Nederlandse Aikido organisatie Shoryukai ook mee. Shoryukai Nederland heet iedereen in Nederland van harte welkom om in deze week vrijblijvend kennis te maken met Aikido.

Het huidige Aikido heeft zijn vorm vooral uit de oude krijgskunst gehaald. Aikido is een moderne en vreedzame vorm van traditionele en oude martiale krijgskunsten verweven met filosofische aspecten.

Aikido Shoryukai Nederland heeft als doel het bevorderen van de beoefening van het Aikikai Aikido volgens de principes van grondlegger Morihei Ueshiba. Om dit doel te bereiken werkt de ASN nauw samen met de Shosenji Dojo in Osaka welke onder leiding staat van de gerenommeerde en zeer gerespecteerd Shimamoto Shihan. De naam Shoryukai is afgeleid van Shosenji, dit is de boeddhistische tempel van Shihan. Het betekend “Federatie van de juiste stroming”.

Aikido als sport inspireert, brengt mensen samen en speelt een belangrijke rol in het vormen van je persoonlijkheid. Aikido bepaalt voor een deel wie je bent, wat je doet en vooral met wie je dat doet. Tijdens de Nationale Sportweek willen we jou en zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van het Aikido en sportief bewegen, ieder op zijn eigen manier.

Aikido geeft je een boost! Wees welkom.

#Aikido #BeActive #sportdoetietsmetjou #shoryukai

De foto van Shimamoto Shihan is gemaakt tijdens een van zijn seminars en laat de techniek tenchinage zien. De foto heeft geen winstmerk en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, voert martial arts uit en tekst