Categoriearchief: Nieuws

UPDATE! Zondag 7 november 2021

Beste aikidoka’s,

De ASN dag die op de zondag 7 november is georganiseerd in Breda valt onder de nieuwe gestelde Covid maatregelen. In samenspraak met het ASN bestuur verzoeken wij de dojohouders om zichzelf en de studenten die komen alvorens te controleren op een geldig QR -code of negatieve test conform gestelde maatregelen.

Op deze manier kan deze dag voor eenieder succesvol verlopen. Wij doen een beroep op het gezonde aikido-verstand, bij vragen over het Coronabeleid verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen

Eindelijk weer Yudansha trainingen!!

Binnenkort starten eindelijk weer de Aikido Yudansha trainingen in Breda!

De Yudansha trainingen zijn toegankelijk voor alle leden vanaf 3e kyu van Aikido Shoryukai Nederland (ASN). Deze gevorderde lessen worden gegeven door o.a. Ruud van Ginkel Shihan, aansluitend aan de reguliere les in Breda:

Breda:

  • Dinsdag 12 oktober 2021 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Dinsdag 30 november 2021 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Meer data volgen nog!

Deze extra lessen worden gegeven in de dojo in Breda.

ALV zaterdag 27 maart 2021

Via deze weg nodigen wij jullie graag uit voor de eerste online ALV. Deze staat gepland op zaterdag 27 maart om 16.00. We willen jullie graag informeren over de ontwikkelingen van de ASN. De huidige corona-maatregelen maken echter dat we dit niet live kunnen organiseren.

Als je de ALV online wil bijwonen, stuur dan voorzitter Ruud van Ginkel (ruudvanginkel@hotmail.com) een mailbericht met daarin de boodschap ik ben aanwezig bij de ALV. Dit bericht wordt dan door hem beantwoord met de login gegevens.

Daarnaast willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal vacatures binnen de ASN. Wij zijn binnen de ASN bezig om onze organisatie te ontwikkelen en te versterken. Om die reden is het bestuur op zoek binnen haar ledenbestand naar een vertrouwenspersoon alsmede twee leden voor de klachtencommissie en leden die de commissie PR en communicatie willen ondersteunen. Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester, aangezien de huidige functionaris heeft aangegeven zijn taken te willen overdragen. Tijdens de ALV kunt u zichzelf voordragen voor deze functies, of u kunt contact opnemen met de secretaris van de ASN. Het is een functie op vrijwillige basis, waarbij jullie inzet door de ASN en de leden zeer wordt gewaardeerd.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het ASN Bestuur

Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
www.shoryukai.nl

6e dan Aikikai Aikido – Rob de Wolff en Peter Floor

Namens voorzitter Ruud van Ginkel Shihan en het bestuur van Aikido Shoryukai Nederland melden wij vandaag met trots dat zowel Rob de Wolff sensei als Peter Floor sensei de 6e dan Aikikai Aikido hebben ontvangen. Deze promotie is uitgesproken tijdens de Kigami Biraki in de Hombu Dojo te Tokyo, Japan.

Namens voorzitter Ruud van Ginkel Shihan, het bestuur en alle leden van Aikido Shoryukai Nederland hartelijk gefeliciteerd met deze promotie!

Rob de Wolff – 6e Dan Aikikai Aikido
Peter Floor – 6e Dan Aikikai Aikido

Corona update van het bestuur

Beste ASN docenten en leden,

Dat we in een bizarre en onzekere tijd leven mag nu voor een ieder wel duidelijk zijn. Een tweede golf van CoVid die we nu doormaken,een derde voorspeld in januari,
de voor ons bekende gezichten bedekt met mondkapjes, de bewaakte afstand van 1,5 meter, lessen met aanpassingen of zelfs het noodgedwongen moeten sluiten van de dojo.
 
Echter zijn dit ook de tijden waarin wij kunnen laten zien hoe sterk wij zijn, dat wij als aikidoka’s ons adaptieve vermogen nuttig gebruiken en hierin een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Dit is de tijd voor aikido in het werkelijke leven, buiten de dojo en weg van de tatami.
 
Graag hadden wij iedereen welkom geheten op onze ALV en stage om zo een ieder te informeren over de bezigheden en uitgezette activiteiten. Helaas moesten wij een ander keuze maken waarbij veiligheid voorop stond.
 

Zo ook moet de Aikido bond Nederland zijn keuzes maken. Dit betekend dat er een aantal evenementen worden geannuleerd. Het SkillAi Kids evenement, de talent ontwikkeling instroomdag, het examen van de leraren opleiding zijn afgelast / geannuleerd.

Als ASN hebben we op dit moment ook geen yudansha- stages ivm Corona.

 
Als laatste staat de AbN Stage onder leiding van vrouwelijke instructeurs nog steeds gepland op 22 november 2020. Hier verzorgt Yohanam Arulandu namens de ASN een gedeelte van. Deze stage start om 10.00 en eindigt om 17.00. Natuurlijk is deze stage gratis voor alle AbN leden.

De nieuwe opleidingen niveau 2,3 en 4 starten is 2021. Voor meer informatie zie: https://www.aikidonederland.nl/organisatie/opleidingen/ of https://www.aikidoacademie.nl/ 

Voor de maatregelen, voorwaarden en handelingen verwijzen wij zoals gebruikelijk naar de overheidssite van het RiVM en naar de maatregelen gesteld vanuit uw eigen veiligheidsregio.
 
Het voltallige bestuur van de ASN wil via deze weg een ieder veel gezondheid toewensen en gaat ervan uit elkaar weer te treffen onder betere en gezonde omstandigheden. 
 
Gelieve dit bericht te verspreiden onder uw leden.
 
Met hartelijke groeten,
 
Namens het bestuur Aikido Shoryukai Nederland
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 
 
Dear ASN teachers and members,
 
That we live in a bizarre and uncertain time may now be clear to everyone. A second wave of CoVid we’re going through now, a Third predicted in January, the familiar faces covered with mouth masks, the guarded distance of 1.5 meters, lessons with adjustments or even forced closure of the dojo.
 
However, these are also the times in which we can show how strong we are, that we as aikido’s use our adaptive capacity to good effected can be an example to others in this. This is the time for aikido in real life, outside of the dojo and away from the tatami.
 
We would have liked to welcome everyone at our ASN day and informed everyone about the activities and planned ones. Unfortunately we had to make a different choice where safety was paramount.
 

Likewise, the Aikido association Netherlands has also make its choices. This means that a number of events wil be cancelled. 

As ASN, we currently do not have any yudansha internships related to Corona.

 
Finally, the AbN stage led by female instructors still scheduled for November 22, 2020. Yohanam Arulandu will provide a part of this on behalf of ASN. 
See the attached link.
 
The new level 2, 3 and  4 courses will start in 2021. For more information see the attached link.
 
For the measures, condition and actions, we refer, as usual, to the government site and tot the measures taken from your own safety region.
 
On behalf of te entire board of the ASN I wish everyone a lot of health in this way and expects to meet again under better and healthy conditions.
 
Please distribute this message to your members.
 
With warm regards,
 
On behalf of the board Aikido Shoryukai Netherlands
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 

Condoleance

Vanmiddag 17 maart 2020 hebben wij het trieste bericht ontvangen dat Jilles Stapel vanochtend op 64 jarige leeftijd is overleden.
Jilles was een aikidoka met veel passie bij Iwa Ryu- Spijkenisse en ook lid van Aikido Shoryukai Nederland.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe namens Aikido Shoryukai Nederland

Namens
Voorzitter Ruud van Ginkel/ Technisch Directeur- ASN