Categoriearchief: Dojo’s

Aikido Shoryukai Belgie

Tijdens de Europese week van de sport stellen wij u voor aan onze Shoryukai familie.

Shoryukai Belgie kreeg in 2019 van Shimamoto Shihan erkenning als vertegenwoordiger van zijn aikidostijl zoals die onderwezen wordt in de Shosenji dojo in Osaka. Aan het roer van deze organisatie staan de gebroeders Vanrompay en Steven Beddegenoodts die op hun beurt weer worden versterkt door een team van sterke docenten.

Het Aikido van Shoryukai Belgie zit sterk en technisch in elkaar. De zuidelijke gastvrijheid van Shoryukai Belgie heet je van harte welkom om wanneer je bij hen in de buurt bent langs te komen (Mechelen / Elewijt)

Website: https://aikidoshoryukai.be/

Aikido geeft je een boost! – Spijkenisse

De Nationale week van de sport.

Aikido geeft je een boost!

Aikido brengt je blijdschap, enthousiasme, tevredenheid en trots. De gelukshormonen die vrijkomen tijdens het Aikido doen wonderen voor je humeur. Serotine maakt je vrolijk, terwijl endorfine je kalmeert en pijn verzacht. Emotionele boosts ontstaan wanneer je iets goeds hebt gedaan, je waardevolle vriendschappen hebt gesloten of je doel hebt bereikt.

De Nationale Sportweek, week van de Aikido, is het ideale moment om Aikdio uit te proberen en om jouw boost te ontdekken.

Kom en ontdek je boost en wees van harte welkom bij de dojo’s IWA Ryu in Hellevoetsluis. Tijdens jouw bezoek wordt je ontvangen en begeleid door ervaren NOC*NSF docenten.

Informatie vindt je op https://www.aikidospijkenisse.nl/

#Aikido #Shoryukai #IWAryu #BeActive #sportdoetietsmetje #nsw2023

Aikido geeft je een boost! – ASN

De Nationale week van de sport,

Aikido geeft je een boost!

De Nationale sportweek, week van Aikido, is het ideale moment om Aikido uit te proberen en om jouw boost te ontdekken.

Een boost kun je dus op verschillende manieren ervaren. Aikido draagt bij aan jouw ontwikkeling als persoon en leert je nieuwe vaardigheden. Je wordt vastberadener, krijgt betere zelfdiscipline en toont meer inzet. Door in groepsverband te sporten verbeter je je communicatieve vaardigheden, leer je samenwerken en wordt je verantwoordelijker.

Kom en ontdek je boost en wees van harte welkom bij Shoryukai Nederland en haar dojo’s

#Aikido #Shoryukai  #BeActive #sportdoetietsmetje #nsw2023 #sportgeeftjeeenboost

Aikido geeft je een boost! – Culemborg

De Nationale week van de sport,

Aikido geeft je een boost!

De Nationale sportweek, week van Aikido, is het ideale moment om Aikido uit te proberen en om jouw boost te ontdekken.

Een boost kun je dus op verschillende manieren ervaren. Aikido zorgt voor het verbeteren van je mentale vaardigheden, zoals concentratie, focus, zelfvertrouwen, maar ook hoe je beter met stress en druk om kan gaan. Daarnaast helpt Aikido om je hoofd leeg te maken en even aan iets anders te denken.

Kom en ontdek je boost en wees van harte welkom in de Niseikan Dojo in Culemborg. Tijdens jouw bezoek wordt je ontvangen en begeleid door ervaren NOC*NSF docenten die jou op een ontspannen en gastvrije manier kennis laten maken met de krijgskunst Aikido.

In de maand open lessen op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 Niseikan Dojo Culemborg https://www.aikido-culemborg.nl

#Aikido #Shoryukai #NiseikanCulemborg #BeActive #sportdoetietsmetje #nsw2023 #sportgeeftjeeenboost

Aikido geeft je een boost! – Uden

De Nationale week van de sport.

Aikido geeft je een boost!

De Nationale sportweek, week van Aikido, is het ideale moment om Aikido uit te proberen en om jouw boost te ontdekken.

Een boost kun je dus op verschillende manieren ervaren. Aikido geeft je gezondheid een boost en verkleint de kans op vervelende ziektes. En dat is nog niet alles, je krijgt ook meer uithoudingsvermogen en je voelt je sterker dan ooit. Fysieke boosts helpen je om beter te presteren en je sterker te laten voelen.

Kom en ontdek je boost en wees van harte welkom in de Niseikan Dojo in  Uden. Tijdens jouw bezoek wordt je ontvangen en begeleid door ervaren NOC*NSF docenten die jou op een ontspannen en gastvrije manier kennis laten maken met de krijgskunst Aikido.

Dinsdag 21.00 – 22.30 en zaterdag 10.00 – 11.30, locatie Yoshida Sports Uden

Aikido geeft je een boost! – Spijkenisse

De Nationale week van de sport.

Aikido geeft je een boost!

Dat speciale energieke, blije en motiverende gevoel dat vrijkomt na het Aikido . Dit maakt Aikido zo leuk en verslavend. Dit gevoel is van essentieel belang bij het vinden van een dojo in de buurt.

De boost die je krijgt van aikido is voor iedereen anders. Terwijl de ene persoon Aikido beoefend voor de gezelligheid, doet een ander het voor de gezondheid, en nog iemand anders om het uiterste uit zichzelf te halen. Welke boost gaat Aikido jou geven?

 De Nationale Sportweek, week van de Aikido, is het ideale moment om Aikido uit te proberen en jouw boost te ontdekken.

Kom deze ontdek je boost en wees van harte welkom bij de dojo’s IWA Ryu in Hellevoetsluis en Spijkenisse. Tijdens jouw bezoek wordt je ontvangen en begeleid door ervaren NOC*NSF docenten die jou op een ontspannen en gastvrije manier kennis laten maken met de krijgskunst Aikido

Informatie vindt je op https://www.aikidospijkenisse.nl/

#Aikido #Shoryukai #IWAryu #BeActive #sportdoetietsmetje #nsw2023 #sportgeeftjeeenboost

 

Corona update van het bestuur

Beste ASN docenten en leden,

Dat we in een bizarre en onzekere tijd leven mag nu voor een ieder wel duidelijk zijn. Een tweede golf van CoVid die we nu doormaken,een derde voorspeld in januari,
de voor ons bekende gezichten bedekt met mondkapjes, de bewaakte afstand van 1,5 meter, lessen met aanpassingen of zelfs het noodgedwongen moeten sluiten van de dojo.
 
Echter zijn dit ook de tijden waarin wij kunnen laten zien hoe sterk wij zijn, dat wij als aikidoka’s ons adaptieve vermogen nuttig gebruiken en hierin een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Dit is de tijd voor aikido in het werkelijke leven, buiten de dojo en weg van de tatami.
 
Graag hadden wij iedereen welkom geheten op onze ALV en stage om zo een ieder te informeren over de bezigheden en uitgezette activiteiten. Helaas moesten wij een ander keuze maken waarbij veiligheid voorop stond.
 

Zo ook moet de Aikido bond Nederland zijn keuzes maken. Dit betekend dat er een aantal evenementen worden geannuleerd. Het SkillAi Kids evenement, de talent ontwikkeling instroomdag, het examen van de leraren opleiding zijn afgelast / geannuleerd.

Als ASN hebben we op dit moment ook geen yudansha- stages ivm Corona.

 
Als laatste staat de AbN Stage onder leiding van vrouwelijke instructeurs nog steeds gepland op 22 november 2020. Hier verzorgt Yohanam Arulandu namens de ASN een gedeelte van. Deze stage start om 10.00 en eindigt om 17.00. Natuurlijk is deze stage gratis voor alle AbN leden.

De nieuwe opleidingen niveau 2,3 en 4 starten is 2021. Voor meer informatie zie: https://www.aikidonederland.nl/organisatie/opleidingen/ of https://www.aikidoacademie.nl/ 

Voor de maatregelen, voorwaarden en handelingen verwijzen wij zoals gebruikelijk naar de overheidssite van het RiVM en naar de maatregelen gesteld vanuit uw eigen veiligheidsregio.
 
Het voltallige bestuur van de ASN wil via deze weg een ieder veel gezondheid toewensen en gaat ervan uit elkaar weer te treffen onder betere en gezonde omstandigheden. 
 
Gelieve dit bericht te verspreiden onder uw leden.
 
Met hartelijke groeten,
 
Namens het bestuur Aikido Shoryukai Nederland
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 
 
Dear ASN teachers and members,
 
That we live in a bizarre and uncertain time may now be clear to everyone. A second wave of CoVid we’re going through now, a Third predicted in January, the familiar faces covered with mouth masks, the guarded distance of 1.5 meters, lessons with adjustments or even forced closure of the dojo.
 
However, these are also the times in which we can show how strong we are, that we as aikido’s use our adaptive capacity to good effected can be an example to others in this. This is the time for aikido in real life, outside of the dojo and away from the tatami.
 
We would have liked to welcome everyone at our ASN day and informed everyone about the activities and planned ones. Unfortunately we had to make a different choice where safety was paramount.
 

Likewise, the Aikido association Netherlands has also make its choices. This means that a number of events wil be cancelled. 

As ASN, we currently do not have any yudansha internships related to Corona.

 
Finally, the AbN stage led by female instructors still scheduled for November 22, 2020. Yohanam Arulandu will provide a part of this on behalf of ASN. 
See the attached link.
 
The new level 2, 3 and  4 courses will start in 2021. For more information see the attached link.
 
For the measures, condition and actions, we refer, as usual, to the government site and tot the measures taken from your own safety region.
 
On behalf of te entire board of the ASN I wish everyone a lot of health in this way and expects to meet again under better and healthy conditions.
 
Please distribute this message to your members.
 
With warm regards,
 
On behalf of the board Aikido Shoryukai Netherlands
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 

Yudansha trainingen 1e helft 2020

Yudansha trainingen Aikido Shoryukai Nederland - 1e helft 2020

Hierbij een overzicht van de Aikido Yudansha trainingen:

De Yudansha trainingen zijn toegankelijk voor alle leden vanaf 3e kyu van Aikido Shoryukai Nederland (ASN). Deze gevorderde lessen worden gegeven door Ruud van Ginkel Shihan aansluitend aan de reguliere les in Breda en Bergen op Zoom:

Breda:

  • Dinsdag 21 januari 2020 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Dinsdag 17 maart 2020 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Dinsdag 14 april 2020 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Dinsdag 9 juni 2020 – Na de reguliere les (20:00 – 21:15). Aanvang 21:15 uur

Deze extra lessen worden gegeven in de dojo in Breda.

Bergen op Zoom:

  • Vrijdag 7 februari 2020 – Na de reguliere les (19:45 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Vrijdag 22 mei 2020 – Na de reguliere les (19:45 – 21:15). Aanvang 21:15 uur
  • Vrijdag 26 juni 2020 – Na de reguliere les (19:45 – 21:15). Aanvang 21:15 uur

Deze extra lessen worden gegeven in de dojo in Bergen op Zoom.