Categoriearchief: Bestuur

Peter Engelsman 5e dan

Namens de Aikido Shoryukai Nederland feliciteren wij de heer Peter Engelsman (huidig voorzitter ASN) met zijn promotie tot 5e dan Aikikai Aikido.

Peter betekent veel voor de ASN en zijn leden, door zijn bestuursfuncties over de jaren heen.

Deze gelegenheid zorgt er ook voor dat wij Peter, met recht daarvoor, mogen bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Welverdiend en van harte gefeliciteerd met de promotie.

Update: ALV en ASN stage 25 Juni 2022

Zaterdag 25 juni zal de ALV (Algemene Leden vergadering) worden gehouden.

Nu het weer kan en mag zal de ALV weer gecombineerd worden met een ASN Stage en de befaamde “After party”!

Programma

  • 10:30 Zaal open
  • 11:00 tot 12:30 – Stage door Ruud van Ginkel
  • 13:00 tot 14:30 – Algemene Leden Vergadering
  • 14:30 Borrel

Donaties voor Oekraïne

Beste Leden ASN, familie en vrienden,

Als jullie dit lezen zijn ook onze aangesloten clubs bij de ASN inmiddels volop bezig met een inzamelactie voor Oekraïne.

Pawel en zijn aikido- leden, familie en vrienden rijden in diverse auto’s bijna dagelijks vanuit Warschau en Gdansk naar de Oekraïense grens. Nemen kleding, voedsel, medicijnen enz. mee en pikken vluchtelingen op voor de terugreis naar het veilige Polen.

“De donaties zijn bedoeld om Pawel te steunen. Het is echt bewonderenswaardig en
hartverscheurend wat deze mensen doen voor de vrijheid en veiligheid van het Oekraïense volk“.

Alle kleine beetjes helpen in deze verschrikkelijke oorlog ! Ik stel mijn rekening ter beschikking voor donaties. De ontvangen donaties maak ik dan gelijk over naar het rekeningnummer van onze vriend Pawel in Polen.

Naam: R. van Ginkel
NL98 RABO 0171232488
Omschrijving: Donaties Oekraïne

Namens het ASN bestuur,
Ruud van Ginkel

ASN feliciteert Tamayuki Shimamoto

Aikido Shoryukai Nederland feliciteert Tamayuki Shimamoto ( zoon van onze leraar Katsuyuki Shimamoto Shihan) met zijn promotie naar de 7e dan. Deze heeft hij in ontvangst mogen nemen tijdens de afgelopen Kagami Biraki. Daarnaast feliciteren wij ook onze nationale en internationale aikidovrienden met het behalen van hun promotie.
Foto: @ Pawel ASN Poland

Vertrek Iwan Blankers

Binnen elke vereniging zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor de leden. Zo ook Iwan Blankers. Iwan heeft de ASN jarenlang ondersteunt in de hoedanigheid van Penningmeester. Door zijn recentelijke verhuizing naar Den Haag neemt Iwan afscheid van de ASN.

Via deze weg en op deze manier danken wij Iwan voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de ASN.

Iwan dank je wel en het gaat je goed!
Namens het bestuur en alle ASN leden.

Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland

Iwan Blankers - vertrekkend penningmeester ASN

ALV zaterdag 27 maart 2021

Via deze weg nodigen wij jullie graag uit voor de eerste online ALV. Deze staat gepland op zaterdag 27 maart om 16.00. We willen jullie graag informeren over de ontwikkelingen van de ASN. De huidige corona-maatregelen maken echter dat we dit niet live kunnen organiseren.

Als je de ALV online wil bijwonen, stuur dan voorzitter Ruud van Ginkel (ruudvanginkel@hotmail.com) een mailbericht met daarin de boodschap ik ben aanwezig bij de ALV. Dit bericht wordt dan door hem beantwoord met de login gegevens.

Daarnaast willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal vacatures binnen de ASN. Wij zijn binnen de ASN bezig om onze organisatie te ontwikkelen en te versterken. Om die reden is het bestuur op zoek binnen haar ledenbestand naar een vertrouwenspersoon alsmede twee leden voor de klachtencommissie en leden die de commissie PR en communicatie willen ondersteunen. Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester, aangezien de huidige functionaris heeft aangegeven zijn taken te willen overdragen. Tijdens de ALV kunt u zichzelf voordragen voor deze functies, of u kunt contact opnemen met de secretaris van de ASN. Het is een functie op vrijwillige basis, waarbij jullie inzet door de ASN en de leden zeer wordt gewaardeerd.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het ASN Bestuur

Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
www.shoryukai.nl

6e dan Aikikai Aikido – Rob de Wolff en Peter Floor

Namens voorzitter Ruud van Ginkel Shihan en het bestuur van Aikido Shoryukai Nederland melden wij vandaag met trots dat zowel Rob de Wolff sensei als Peter Floor sensei de 6e dan Aikikai Aikido hebben ontvangen. Deze promotie is uitgesproken tijdens de Kigami Biraki in de Hombu Dojo te Tokyo, Japan.

Namens voorzitter Ruud van Ginkel Shihan, het bestuur en alle leden van Aikido Shoryukai Nederland hartelijk gefeliciteerd met deze promotie!

Rob de Wolff – 6e Dan Aikikai Aikido
Peter Floor – 6e Dan Aikikai Aikido

Corona update van het bestuur

Beste ASN docenten en leden,

Dat we in een bizarre en onzekere tijd leven mag nu voor een ieder wel duidelijk zijn. Een tweede golf van CoVid die we nu doormaken,een derde voorspeld in januari,
de voor ons bekende gezichten bedekt met mondkapjes, de bewaakte afstand van 1,5 meter, lessen met aanpassingen of zelfs het noodgedwongen moeten sluiten van de dojo.
 
Echter zijn dit ook de tijden waarin wij kunnen laten zien hoe sterk wij zijn, dat wij als aikidoka’s ons adaptieve vermogen nuttig gebruiken en hierin een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Dit is de tijd voor aikido in het werkelijke leven, buiten de dojo en weg van de tatami.
 
Graag hadden wij iedereen welkom geheten op onze ALV en stage om zo een ieder te informeren over de bezigheden en uitgezette activiteiten. Helaas moesten wij een ander keuze maken waarbij veiligheid voorop stond.
 

Zo ook moet de Aikido bond Nederland zijn keuzes maken. Dit betekend dat er een aantal evenementen worden geannuleerd. Het SkillAi Kids evenement, de talent ontwikkeling instroomdag, het examen van de leraren opleiding zijn afgelast / geannuleerd.

Als ASN hebben we op dit moment ook geen yudansha- stages ivm Corona.

 
Als laatste staat de AbN Stage onder leiding van vrouwelijke instructeurs nog steeds gepland op 22 november 2020. Hier verzorgt Yohanam Arulandu namens de ASN een gedeelte van. Deze stage start om 10.00 en eindigt om 17.00. Natuurlijk is deze stage gratis voor alle AbN leden.

De nieuwe opleidingen niveau 2,3 en 4 starten is 2021. Voor meer informatie zie: https://www.aikidonederland.nl/organisatie/opleidingen/ of https://www.aikidoacademie.nl/ 

Voor de maatregelen, voorwaarden en handelingen verwijzen wij zoals gebruikelijk naar de overheidssite van het RiVM en naar de maatregelen gesteld vanuit uw eigen veiligheidsregio.
 
Het voltallige bestuur van de ASN wil via deze weg een ieder veel gezondheid toewensen en gaat ervan uit elkaar weer te treffen onder betere en gezonde omstandigheden. 
 
Gelieve dit bericht te verspreiden onder uw leden.
 
Met hartelijke groeten,
 
Namens het bestuur Aikido Shoryukai Nederland
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 
 
Dear ASN teachers and members,
 
That we live in a bizarre and uncertain time may now be clear to everyone. A second wave of CoVid we’re going through now, a Third predicted in January, the familiar faces covered with mouth masks, the guarded distance of 1.5 meters, lessons with adjustments or even forced closure of the dojo.
 
However, these are also the times in which we can show how strong we are, that we as aikido’s use our adaptive capacity to good effected can be an example to others in this. This is the time for aikido in real life, outside of the dojo and away from the tatami.
 
We would have liked to welcome everyone at our ASN day and informed everyone about the activities and planned ones. Unfortunately we had to make a different choice where safety was paramount.
 

Likewise, the Aikido association Netherlands has also make its choices. This means that a number of events wil be cancelled. 

As ASN, we currently do not have any yudansha internships related to Corona.

 
Finally, the AbN stage led by female instructors still scheduled for November 22, 2020. Yohanam Arulandu will provide a part of this on behalf of ASN. 
See the attached link.
 
The new level 2, 3 and  4 courses will start in 2021. For more information see the attached link.
 
For the measures, condition and actions, we refer, as usual, to the government site and tot the measures taken from your own safety region.
 
On behalf of te entire board of the ASN I wish everyone a lot of health in this way and expects to meet again under better and healthy conditions.
 
Please distribute this message to your members.
 
With warm regards,
 
On behalf of the board Aikido Shoryukai Netherlands
 
Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
 

Corona virus

Beste leden van Aikido Shoryukai Nederland,
Op het advies van RIVM vraag ik jullie met grote nadruk om alle sportscholen en dojo’s in verband met Corona virus tot en met 6 april te sluiten. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte tijdens deze crisis. Met vriendelijke groet Ruud van Ginkel.
Voorzitter ASN/ Technisch Directeur