ALV zaterdag 27 maart 2021

Via deze weg nodigen wij jullie graag uit voor de eerste online ALV. Deze staat gepland op zaterdag 27 maart om 16.00. We willen jullie graag informeren over de ontwikkelingen van de ASN. De huidige corona-maatregelen maken echter dat we dit niet live kunnen organiseren.

Als je de ALV online wil bijwonen, stuur dan voorzitter Ruud van Ginkel (ruudvanginkel@hotmail.com) een mailbericht met daarin de boodschap ik ben aanwezig bij de ALV. Dit bericht wordt dan door hem beantwoord met de login gegevens.

Daarnaast willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal vacatures binnen de ASN. Wij zijn binnen de ASN bezig om onze organisatie te ontwikkelen en te versterken. Om die reden is het bestuur op zoek binnen haar ledenbestand naar een vertrouwenspersoon alsmede twee leden voor de klachtencommissie en leden die de commissie PR en communicatie willen ondersteunen. Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester, aangezien de huidige functionaris heeft aangegeven zijn taken te willen overdragen. Tijdens de ALV kunt u zichzelf voordragen voor deze functies, of u kunt contact opnemen met de secretaris van de ASN. Het is een functie op vrijwillige basis, waarbij jullie inzet door de ASN en de leden zeer wordt gewaardeerd.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het ASN Bestuur

Maarten Haneveer
Secretaris Aikido Shoryukai Nederland
www.shoryukai.nl