Wat is Aikido?

kanji_aikido

Vertaling

Het Japanse woord aikido kan worden opgedeeld in drie aparte termen:
•  ai – liefde of harmonie;
•  ki – levensenergie, omvat mens en natuur;
•  do – de weg die moet worden aflgelegd om in harmonie te komen met geest en lichaam.

Aikido als krijgskunst vroeger en nu

Het huidige Aikido heeft zijn vorm vooral uit de oude krijgskunsten gehaald.

Aikido is, als vele andere Japanse kunsten, een moderne en vreedzame vorm van traditionele en oude martial arts verweven met religieuze en filosofische aspecten. In het begin van de vorige eeuw ontwikkelde Morihei Ueshiba een krijgskunst die heden ten dage gekenmerkt wordt door haar harmonieuze bewegingsvorm en een perfecte balans. Technisch juist uitgevoerde bewegingen geven stabiliteit aan het lichaam.

Aanvalsvormen

ueshibaAikido kent geen directe aanvalsvormen maar gaat uit van de beweging van de aanvaller. Met een juiste timing en correcte lichaamsbeweging heeft de beoefenaar de mogelijkheid elke aanval zo te leiden dat hij zijn opponent volledig uit balans brengt en onder controle heeft.  Omdat Aikido niet afhankelijk is van fysieke kracht is het geschikt voor jong en oud, man en vrouw.

Wapens zoals bokken (houten zwaard) en jo (stok) worden regelmatig gebruikt als hulpmiddel om de bewegingen te perfectioneren. Verder spelen ademhalingsoefeningen een belangrijke rol in de toename van de innerlijke kracht die ki genoemd wordt. Door een goede ademhaling te combineren met een goede lichaamshouding ontstaat er een perfecte balans tussen lichamelijke- en geestelijke energie.