Foto’s

Foto’s gemaakt tijdens stages en andere gelegenheden zijn te vinden op de Google Drive van Aikido Shoryukai Nederland. Om deze foto’s te gebruiken voor anders dan privédoeleinden (bijv. publicatie op een website) is nadrukkelijk toestemming nodig van de eigenaar van de foto’s. Om deze toestemming te verkrijgen kan contact worden opgenomen met de webmaster.

Om foto’s op te laten nemen of in bulk te downloaden kan contact worden opgenomen met de webmaster (uitsluitend voor ASN-leden).