Contact

Postadres/secretariaat:
Aikido Shoryukai Nederland
Zandbergweg 83
4818 LK  BREDA

functie/e-mail naam onderwerpen
Voorzitter Ruud van Ginkel bestuurszaken
Secretaris Jack de Jongh lidmaatschappen
Penningmeester Hans van Gink financiën, prijsopgaven
Technisch directeur Ruud van Ginkel danexamens, aansluiting dojo
Webmaster Hans van Gink vragen/opmerkingen over website, plaatsen berichten
Accountbeheerder Joep Brouwers toegang ledendocumentatie